Ứng dụng xếp thời khóa biểu OLM TKB

  • Giảm thiểu tối đa thao tác nhập liệu
  • Xếp tự động dùng trí tuệ nhân tạo
  • Thỏa mãn nhiều loại ràng buộc
  • Có công cụ chỉnh sửa TKB trực quan
  • Dễ dàng chia sẻ, copy, nhân bản
  • Chạy online, không cần cài đặt

guide olm tkb
Các thầy cô có thể copy dữ liệu TKB mẫu với ID như sau để trải nghiệm phần mềm mà không mất thời gian nhập liệu. ID: 63049e70c8dc6f79127e7668 hoặc 63059144d99cc743603ce5f1
Hướng dẫn
OLM-TKB cam kết
Miễn phí dài cho các thầy cô khai thác phần mềm ở thời điểm phiên bản đầu tiên được phát hành. Các thầy cô vui lòng để lại email và thực hiện khảo sát dưới đây để chúng tôi thực thi cam kết này.
Link đăng kí khai thác OLM-TKB lâu dài