OLM sẽ gửi mail tới địa chỉ email của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn của mail để khôi phục mật khẩu